ตาก
เมืองตาก
บ้านตาก
สามเงา
แม่ระมาด
ท่าสองยาง
ท่าสองยาง
แม่ต้าน
แม่สอง
แม่หละ
แม่วะหลวง
แม่อุสุ
แม่สอด
พบพระ
อุ้มผาง
กิ่งวังเจ้า

ตำบลแม่สอง

ประเทศไทย > ภาคตะวันตก > จ.ตาก > อ.ท่าสองยาง

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 60 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่0 บ้านแม่สอง , หมู่0 บ้านแม่สลิดหลวง , หมู่0 บ้านแม่สลิดหลวง , หมู่0 บ้านแม่สลิดน้อย , หมู่0 บ้านทีคุคี , หมู่0 บ้านทีคุคี , หมู่0 บ้านทีคุคี , หมู่0 บ้านทีคุคี , หมู่0 บ้านทีคุคี , หมู่0 บ้านทีคุคี , หมู่0 บ้านทีคุคี , หมู่0 บ้านทีคุคี , หมู่0 บ้านทีคุคี , หมู่0 บ้านแม่โต๊ะ , หมู่0 บ้านแม่โต๊ะ , หมู่0 บ้านแม่โต๊ะ , หมู่0 บ้านแม่นิล , หมู่0 บ้านแม่นิล , หมู่0 บ้านแม่นิล , หมู่0 บ้านห้วยมะโหนก , หมู่0 บ้านแม่ระเมิง , หมู่0 บ้านแม่ระเมิง , หมู่0 บ้านแม่ระเมิง , หมู่0 บ้านแม่ระเมิง , หมู่0 บ้านตะพิเดอ , หมู่0 บ้านตะพิเดอ , หมู่0 บ้านตะพิเดอ , หมู่0 บ้านตะพิเดอ , หมู่0 บ้านตะพิเดอ , หมู่0 บ้านตะพิเดอ , หมู่0 บ้านเคลอะเดคี , หมู่0 บ้านเคลอะเดคี , หมู่0 บ้านเคลอะเดคี , หมู่0 บ้านเคลอะเดคี , หมู่0 บ้านบอโบะคี , หมู่0 บ้านบอโบะคี , หมู่0 บ้านวะโดโกร , หมู่0 บ้านวะโดโกร , หมู่0 บ้านวะโดโกร , หมู่0 บ้านวะโดโกร , หมู่0 บ้านทีโบะคี , หมู่0 บ้านทีโบะคี , หมู่0 บ้านทีโบะคี , หมู่0 บ้านทีโบะคี , หมู่0 บ้านทีโบะคี , หมู่0 บ้านแม่ระเมิง , หมู่0 บ้านแม่ระเมิง , หมู่0 บ้านเกร้คี(ตาชูเด) , หมู่0 บ้านบอโบะคี , หมู่0 บ้านทีคุคี , หมู่0 บ้านตะพิเดอ , หมู่0 บ้านแม่สองน้อย , หมู่0 บ้านแม่สอง , หมู่0 บ้านวะโดโกร , หมู่0 บ้านตะพิเดอ , หมู่0 บ้านเคลอะเดคี , หมู่0 บ้านทีโบะคี , หมู่0 บ้านแม่สลิดน้อย , หมู่0 บ้านแม่สอง , หมู่0 บ้านทีคุคี

จำนวนประชากรใน ตำบลแม่สอง
  จำนวนหลังคาเรือน :  -  หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร :  -  คน   จำนวนผู้สูงอายุ :  -  คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี :  -  คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง :  -  คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ :  -  คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ :  -  คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป :  -  คน   จำนวนผู้พิการ :  -  คน
 
 
สถานที่น่าสนใจใน ตำบลแม่สอง
  สถานศึกษา   จำนวน 2 แห่ง
  ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย   จำนวน 0 แห่ง
  การเดินทาง/การคมนาคม   จำนวน 1 แห่ง
  สถานบริการด้านสุขภาพ   จำนวน 10 แห่ง
  การเงิน/การลงทุน   จำนวน 0 แห่ง
  กีฬา   จำนวน 0 แห่ง
  สถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน 3 แห่ง
  สถานบริการด้านความบันเทิง   จำนวน 0 แห่ง
  สถานีบริการเชื้อเพลิง   จำนวน 0 แห่ง
  ที่พัก   จำนวน 0 แห่ง
  อาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 0 แห่ง
  ศาสนสถาน   จำนวน 1 แห่ง
  อื่นๆ   จำนวน 0 แห่ง
    จำนวน 0 แห่ง
  รวมทั้งหมด   จำนวน 17 แห่ง


รหัสไปรษณีย์ของ ตำบลแม่สอง
 
ต.แม่สอง   63150    

 
 


ภาคกลาง
()
กรุงเทพมหานคร ()
สมุทรปราการ ()
นนทบุรี ()
ปทุมธานี ()
พระนครศรีอยุธยา ()
อ่างทอง ()
ลพบุรี ()
สิงห์บุรี ()
ชัยนาท ()
สระบุรี ()
นครนายก ()
นครสวรรค์ ()
อุทัยธานี ()
กำแพงเพชร ()
สุโขทัย ()
พิษณุโลก ()
พิจิตร ()
เพชรบูรณ์ ()
สุพรรณบุรี ()
นครปฐม ()
สมุทรสาคร ()
สมุทรสงคราม ()
ภาคตะวันออก
()
ชลบุรี ()
ระยอง ()
จันทบุรี ()
ตราด ()
ฉะเชิงเทรา ()
ปราจีนบุรี ()
สระแก้ว ()
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
()
นครราชสีมา ()
บุรีรัมย์ ()
สุรินทร์ ()
ศรีสะเกษ ()
อุบลราชธานี ()
ยโสธร ()
ชัยภูมิ ()
อำนาจเจริญ ()
บึงกาฬ ()
หนองบัวลำภู ()
ขอนแก่น ()
อุดรธานี ()
เลย ()
หนองคาย ()
มหาสารคาม ()
ร้อยเอ็ด ()
กาฬสินธุ์ ()
สกลนคร ()
นครพนม ()
มุกดาหาร ()
ภาคเหนือ
()
เชียงใหม่ ()
ลำพูน ()
ลำปาง ()
อุตรดิตถ์ ()
แพร่ ()
น่าน ()
พะเยา ()
เชียงราย ()
แม่ฮ่องสอน ()
ภาคตะวันตก
()
ตาก ()
ราชบุรี ()
กาญจนบุรี ()
เพชรบุรี ()
ประจวบคีรีขันธ์ ()
ภาคใต้
()
นครศรีธรรมราช ()
กระบี่ ()
พังงา ()
ภูเก็ต ()
สุราษฎร์ธานี ()
ระนอง ()
ชุมพร ()
สงขลา ()
สตูล ()
ตรัง ()
พัทลุง ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
นราธิวาส ()