ตาก
เมืองตาก
บ้านตาก
สามเงา
แม่ระมาด
ท่าสองยาง
ท่าสองยาง
แม่ต้าน
แม่สอง
แม่หละ
แม่วะหลวง
แม่อุสุ
แม่สอด
พบพระ
อุ้มผาง
กิ่งวังเจ้า

ตำบลแม่หละ

ประเทศไทย > ภาคตะวันตก > จ.ตาก > อ.ท่าสองยาง

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 26 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่0 บ้านขุนห้วยขะเนจึ้อ , หมู่0 บ้านห้วยปูแกง , หมู่0 บ้านแม่หละไทย , หมู่0 บ้านแม่ออกผารู , หมู่0 บ้านกามาผาโด้ , หมู่0 บ้านกามาผาโด้ , หมู่0 บ้านกามาผาโด้ , หมู่0 บ้านขุนห้วยแม่หละ , หมู่0 บ้านขุนห้วยแม่หละ , หมู่0 บ้านขุนห้วยแม่หละ , หมู่0 บ้านขุนห้วยนกกก , หมู่0 บ้านทีจึ้อหล่อดี , หมู่0 บ้านทีจึ้อหล่อดี , หมู่0 บ้านแม่ออกฮู , หมู่0 บ้านพะนอดี , หมู่0 บ้านพะนอดี , หมู่0 บ้านแม่หละโพคี , หมู่0 บ้านแม่หละดี , หมู่0 บ้านขุนห้วยนกกก , หมู่0 บ้านแม่หละยาง , หมู่0 บ้านห้วยแม่ขะโหมะ , หมู่0 บ้านห้วยนกกก , หมู่0 บ้านขุนห้วยแม่หละ , หมู่0 บ้านขุนห้วยแม่หละ , หมู่0 บ้านแม่ออกฮู , หมู่0 บ้านกามาผาโด้

จำนวนประชากรใน ตำบลแม่หละ
  จำนวนหลังคาเรือน :  -  หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร :  -  คน   จำนวนผู้สูงอายุ :  -  คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี :  -  คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง :  -  คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ :  -  คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ :  -  คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป :  -  คน   จำนวนผู้พิการ :  -  คน
 
 
สถานที่น่าสนใจใน ตำบลแม่หละ
  สถานศึกษา   จำนวน 3 แห่ง
  ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย   จำนวน 0 แห่ง
  การเดินทาง/การคมนาคม   จำนวน 0 แห่ง
  สถานบริการด้านสุขภาพ   จำนวน 5 แห่ง
  การเงิน/การลงทุน   จำนวน 0 แห่ง
  กีฬา   จำนวน 0 แห่ง
  สถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน 0 แห่ง
  สถานบริการด้านความบันเทิง   จำนวน 0 แห่ง
  สถานีบริการเชื้อเพลิง   จำนวน 0 แห่ง
  ที่พัก   จำนวน 0 แห่ง
  อาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 0 แห่ง
  ศาสนสถาน   จำนวน 0 แห่ง
  อื่นๆ   จำนวน 0 แห่ง
    จำนวน 0 แห่ง
  รวมทั้งหมด   จำนวน 8 แห่ง


รหัสไปรษณีย์ของ ตำบลแม่หละ
 
ต.แม่หละ   63150    

 
 


ภาคกลาง
()
กรุงเทพมหานคร ()
สมุทรปราการ ()
นนทบุรี ()
ปทุมธานี ()
พระนครศรีอยุธยา ()
อ่างทอง ()
ลพบุรี ()
สิงห์บุรี ()
ชัยนาท ()
สระบุรี ()
นครนายก ()
นครสวรรค์ ()
อุทัยธานี ()
กำแพงเพชร ()
สุโขทัย ()
พิษณุโลก ()
พิจิตร ()
เพชรบูรณ์ ()
สุพรรณบุรี ()
นครปฐม ()
สมุทรสาคร ()
สมุทรสงคราม ()
ภาคตะวันออก
()
ชลบุรี ()
ระยอง ()
จันทบุรี ()
ตราด ()
ฉะเชิงเทรา ()
ปราจีนบุรี ()
สระแก้ว ()
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
()
นครราชสีมา ()
บุรีรัมย์ ()
สุรินทร์ ()
ศรีสะเกษ ()
อุบลราชธานี ()
ยโสธร ()
ชัยภูมิ ()
อำนาจเจริญ ()
บึงกาฬ ()
หนองบัวลำภู ()
ขอนแก่น ()
อุดรธานี ()
เลย ()
หนองคาย ()
มหาสารคาม ()
ร้อยเอ็ด ()
กาฬสินธุ์ ()
สกลนคร ()
นครพนม ()
มุกดาหาร ()
ภาคเหนือ
()
เชียงใหม่ ()
ลำพูน ()
ลำปาง ()
อุตรดิตถ์ ()
แพร่ ()
น่าน ()
พะเยา ()
เชียงราย ()
แม่ฮ่องสอน ()
ภาคตะวันตก
()
ตาก ()
ราชบุรี ()
กาญจนบุรี ()
เพชรบุรี ()
ประจวบคีรีขันธ์ ()
ภาคใต้
()
นครศรีธรรมราช ()
กระบี่ ()
พังงา ()
ภูเก็ต ()
สุราษฎร์ธานี ()
ระนอง ()
ชุมพร ()
สงขลา ()
สตูล ()
ตรัง ()
พัทลุง ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
นราธิวาส ()